Bestuur

De bestuursportefeuilles

De NVBT heeft een bestuur bestaande uit de volgende functies/portefeuilles:

           Vacature nvbt.secretaris@vaktherapie.nl

 

Bestuursleden tot en met december 2022:

Martine Ruijter, voorzitter
Arja Diepstraten, penningmeester & belangen behartiging
Christien van de Ven- Raedts, PR & Communicatie 

 

Het NVBT-bestuur vergadert gemiddeld een keer in de vier weken online. De portefeuillehouders vergaderen nog maximaal vijf keer per jaar met de portefeuillehouders van de andere lidverenigingen. Zij leggen verantwoording af naar haar leden tijdens de algemene ledenvergadering, en zijn voor alle vragen van haar leden bereikbaar via e-mail.