Video: Evaluatie van beeldende therapie voor kinderen met aan autisme gerelateerde problemen

Celine heeft een prachtig filmpje gemaakt over haar onderzoek:

Evaluatie van beeldende therapie voor kinderen met aan autisme gerelateerde problemen

Dit promotieonderzoek gaat over de ontwikkeling en evaluatie van een behandelprogramma voor kinderen met aan autisme gerelateerde problemen, genaamd ‘Zelf in Beeld’.

De kinderen worden vooral aangemeld voor beeldende therapie als ze negatief over zichzelf denken, onzeker of somber zijn, plotseling heel kwaad en/of angstig worden, veranderingen slecht verdragen, moeite hebben om vriendjes te maken of sociale omgangsvormen te begrijpen. Vaak zijn het combinaties van dit soort problemen.

‘Iets maken’ met beeldend materialen is een belangrijk hulpmiddel in beeldende therapie. De therapeut biedt materialen en werkvormen aan zodat het kind (succes)ervaringen op kan doen en inzichten en vaardigheden kan ontwikkelen. Elk materiaal biedt andere mogelijkheden tot expressie; timmeren bijvoorbeeld biedt andere mogelijkheden dan schilderen. De therapeut ondersteunt het kind bij het zich bewuster worden van (on)prettige ervaringen en bij de ontwikkeling van het besef waar het goed in is of wat het juist moeilijker vindt.

Op basis van literatuurstudie en raadpleging van beeldend therapeuten zijn twee meetinstrumenten ontwikkeld en getest, waarmee de ontwikkeling van kinderen en het handelen van de therapeut in kaart zijn gebracht. De resultaten zijn overwegend positief: een meerderheid van de behandelde kinderen is flexibeler en socialer geworden en heeft woorden leren geven aan wat er in hen omgaat. De meeste kinderen zitten beter in hun vel en zijn blijer na afloop van de therapie, ook thuis en in de klas. Ouders en leerkrachten zijn in grote mate tevreden over de behandeling.   

Bekijk HIER de video.