Over de NVBT

De Nederlandse Vereniging voor Beeldende therapie (NVBT) is de beroepsvereniging die de Nederlandse vaktherapeuten beeldend vertegenwoordigt.

De missie van de NVBT:

  • Zoveel mogelijk vaktherapeuten beeldend verenigen;
  • Ondersteunen van en richting geven aan de voortdurende kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening;
  • Zich sterk maken voor een goede positie van vaktherapeuten beeldend in het beroepenveld;
  • Zich inzetten om vaktherapie beeldende bekend te maken.

De NVBT behoort sinds de ontvlechting op 1 januari 2006 tot de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer informatie over deze koepelvereniging vind je op de website van de FVB.

Het bestuur formuleert beleid, geeft dit vervolgens vorm in haar (concept) beleidsplan en legt dit voor aan haar leden. Nadat het beleidsplan is goedgekeurd, is het beleidsplan ter inzage voor alle leden.
We stellen participatie van leden op prijs en we hebben een actief ledenbeleid ontwikkeld om leden duurzamer te betrekken bij de verschillende functies binnen de vereniging.
De vereniging bestaat bij de gratie van haar leden. Je kunt met al je opmerkingen, suggesties, tips etc. bij het bestuur terecht. Wij hebben als visie een open, transparante en dynamische vereniging te zijn, waar we samen met de leden vorm geven aan onze beleidsdoelstellingen.

Van harte welkom bij de NVBT!