Regiogroepen

De regiogroepen van de NVBT zijn opgericht om leden de mogelijkheid te bieden om zich bij te scholen binnen de regio waar zij woonachtig zijn.
Als je lid bent bij de NVBT krijg je een uitnodiging voor de regiobijeenkomst bij jou in de regio.

In een regiogroep komen NVBT-leden samen om vakgenoten te ontmoeten en gezamenlijk te bepalen hoe zij hun kennis willen delen en verder ontwikkelen .
Zo kan een lid van de NVBT vertellen over haar onderzoek, kan men een deskundige uitnodigen om een workshop of een lezing te geven over zijn of haar specialiteit of je krijgt een kijkje bij een lid op zijn of haar werkplek.
Alles is mogelijk.

Iedere regiogroep heeft een of meerdere coördinatoren. Zij zijn de contactpersonen voor de desbetreffende regio en ondersteunen en coördineren de bijeenkomsten. Zij peilen de behoeften van de vaktherapeuten beeldend in de regio en stellen samen met de leden een inspirerend jaarprogramma op.

Iedere regio heeft zijn of haar eigen werkwijze. Kijk eens bij jouw regio wat er speelt! 
Nog niet iedere regio heeft een regiogroep.
Wil je met ons meedenken over het uitbreiden van de regiogroepen? Of wil je een bijdrage leveren aan een bestaande regiogroep? Mail dan naar
nvbt.ki.werkveld@vaktherapie.nl.