Landelijk domeinprofiel vaktherapeutische beroepen

Landelijk domeinprofiel vaktherapeutische beroepen

Naast het beroepscompetentie profiel, is er ook een landelijk domeinprofiel vaktherapie opgesteld. Dit is opgesteld door LOO VTB (2016). Landelijk Domeinprofiel Bacheloropleidingen Vaktherapeutische beroepen. Het landelijk domeinprofiel is ontstaan naar aanleiding van de vraag of het mogelijk was alle vaktherapeutische-opleidingen één  gezamelijk (domein)profiel op te richten. 

 

"Ons domeinprofiel werkt van buiten naar binnen. In de inleiding beschrijven we de context van het beroep en het opleiden daartoe: wat voor vaktherapeutische beroepen zijn er, waaruit bestaan hun werkzaamheden en hoe spelen ze in op de maatschappelijke veranderingen en hoe werken ze? Vervolgens beschrijven we de beroepstaken en de competenties die beginnende vaktherapeutische professionals (op bachelorniveau) nodig hebben om die taken goed uit te voeren en gaan we in op het opleiden van vaktherapeutische professionals. 

Dit landelijk domeinprofiel bouwt voort op het Beroepscompetentieprofiel GZ-vaktherapeut (GGZ Nederland, 2012) dat geaccordeerd werd door de relevante brancheverenigingen, te weten GGZ Nederland, Actiz, Jeugdzorg Nederland en VGN, en in de ontwikkelingsfase gold als gezamenlijk uitgangspunt voor de betrokken opleidingen."

Bekijk hier het landelijk domeinprofiel vaktherapeutische beroepen.