Is vaktherapie beeldend iets voor jou?

Beeldend werk heeft een eigen taal. Wat soms moeilijk te verwoorden is , kan met de taal van het beeld geuit en zichtbaar gemaakt worden. Dit kan een positieve invloed hebben op zowel de beleving als op emotionele, sociale, cognitieve en motorische vaardigheden. Vaktherapie beeldend biedt ondersteuning bij zelfontplooiing en bij het verwerken van moeilijke ervaringen uit het verleden.
Voor vaktherapie beeldend hoef je niet creatief te zijn. Binnen de therapie krijg je opdrachten die bij jou en je doelen passen. Deze specifieke en gerichte opdrachten maken het therapeutisch proces en helpen je om zelfvertrouwen en eigenheid te hervinden en zo nodig problemen aan te pakken.

 

Emotioneel

Door het werken met thema’s en materiaalhantering kom je op een non-verbale manier dichterbij de emotie. Zo wordt je geprikkeld en gestimuleerd om deze op een (ongedwongen) manier te uiten. De therapeut kan ervoor kiezen om het proces en het eindresultaat  na te bespreken. Hierdoor worden (on)bewuste processen inzichtelijk en kan er bijvoorbeeld aan traumaverwerking worden gewerkt.
Eén van de doelen die vaak voorkomen is ‘egoversterking’. Door binnen vaktherapie beeldend te experimenteren met verschillende materialen en een uniek werkstuk te creëren, wordt het zelfvertrouwen vergroot en de ontwikkeling van eigenheid en identiteit gestimuleerd. Je leert grenzen en beperkingen te accepteren en mogelijkheden en vaardigheden te ontwikkelen.
Een ander thema is ‘conflicthantering’. Bepaalde materialen wekken weerstand op of hebben juist een stimulerende werking. Door te experimenteren met het evenwicht tussen beide uitersten, kan je werken aan persoonlijke doelen, zoals het leren omgaan met teleurstelling of gevoelens zoals boosheid en agressie.

 

Sociaal

Binnen vaktherapie beeldend kan je zelfstandig werken aan een werkstuk, maar er zijn ook groepsopdrachten of duo-opdrachten mogelijk. Bij dit soort werkvormen kan er gevraagd worden om samen een werkstuk te maken of om deel te nemen aan een spelvorm waarbij luisteren en kijken naar een ander centraal staan.
Beeldend werken kan je helpen om verbanden te leggen en nieuwe vaardigheden eigen te maken. Je sociale vaardigheden worden inzichtelijk gemaakt en binnen de therapie kan je leren om initiatief te nemen, te volgen, ruimte in te nemen of je te houden aan gemaakte afspraken.

 

Cognitief

Beeldend werken geeft houvast om de aandacht te richten op de activiteit. Want gedurende het beeldende proces is er een werkstuk dat door de cliënt steeds verder vormgegeven wordt. Dit werkstuk doet steeds een beroep op de aandacht van de vormgever en hierdoor blijft er een sterke verbinding met het hier en nu.
Een therapeut zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om een tekenopdracht op te bouwen met pauzes. Zo werk je aan het verbeteren van je concentratie en vergroot je je doorzettingsvermogen.

 

Motoriek

Daarnaast kunnen doelen voor vaktherapie beeldend ook gericht zijn op het verbeteren van de fijne en grove motoriek. Verschillende technieken kunnen ingezet worden waaronder het maken van kleine tekeningen, staand werken met een paletmes en verf of boetseren. Het trainen van motorische vaardigheden staat vaak niet centraal, maar wordt al doende gestimuleerd.