20
apr

De invloed van kleuren op onze ademhaling

Evenement
09:30 - 17:00
- Downloaden als iCal

De invloed van de kleuren op onze ademhaling
In de kleuren in de atmosfeer ontmoeten we de warmte van de buitenwereld en dat heeft een directe invloed op
onze ademhaling (we werken vanuit de wetmatigheden van licht, kleur en duisternis).
Algemene toelichting
In deze nascholing die uit 12 bijeenkomsten bestaat maar ook per keer als losse bijeenkomst gevolgd kan worden, gaan we in op de werking van licht, kleur en duisternis die elke kleur in de atmosfeer zichtbaar maakt en een invloed heeft onze ademhaling. Zo kan een kleur de nadruk leggen op onze inademing of juist op onze
uitademing. Ook de pauze tussen de in en uitademing speelt een belangrijke rol. Tijdens elke bijeenkomst gaan
we dit zelf onderzoeken aan de hand van diverse technieken. Na een uitleg over de werking van licht, kleur en
duisternis en de kwaliteiten van deze specifieke kleur en hoe dit doorwerkt in onze ademhaling gaan we aan de
slag. We gaan werken met houtskool op een groot vel papier en we gaan schilderen in de sluiertechniek op
vochtig papier. Tenslotte doen we een waarnemingsoefening met kleurpotlood en kijken we waar we deze kleur in
de wereld om ons heen tegen komen. We nemen tijd om de oefening en onze ademhaling tijdens de oefening te
evalueren. Tenslotte bespreken we voor welke mensen met welke klachten deze specifieke kleur heilzaam zou
kunnen werken.

Praktische informatie
Kosten: 95 euro per dag, incl. koffie en thee en alle materialen en benodigdheden.
Aantal: max. zes deelnemers per workshop. 6 accreditatiepunten RV en AG per dag.
Locatie: Praktijk voor medische schildertherapie, Waterfront 439, 5658 SM in Eindhoven.
kunt ook bellen naar 06-52074800 of een mail sturen naar karinlamers@planet.nl

Inschrijven

Inschrijven voor deze bijeenkomst is niet (meer) mogelijk.